Československá obchodní banka, a.s. je největším univerzálním bankovním ústavem v České republice. Dominance se snaží dosáhnout i na trhu hypotečních úvěrů. Zde je však potřeba určitým způsobem rozlišovat mezi samotnou ČSOB a Hypoteční bankou, což je člen skupiny ČSOB a přímý specialista na hypoteční úvěry. Co tedy potenciálním zájemcům o hypotéku samotná ČSOB nabízí?

Při splnění podmínky příjmu 15 tis. Kč měsíčně nabízí banka Plus Konto zdarma (neomezené příchozí a odchozí platby, dále neomezený počet inkas a výběrů zdarma z domovské sítě bankomatů) jako účet pro splácení. Dále zajistí odhad, výpis z katastru nemovitostí i pojištění samotné nemovitosti, kdy se takto banka snaží využít synergií uvnitř skupiny ČSOB (patří sem totiž i ČSOB Pojišťovna). To však automaticky neznamená, že výše uvedené služby jsou zdarma.

Ohledně samotné podoby úvěru ČSOB nabízí zatím ne příliš rozšířenou možnost si splácení rozložit až na 40 let. U výstavby a rekonstrukce dále není nutné dokládat faktury.

Zajímavou a často vyhledávánou službou je možnost čerpat již na základě vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí. Tato služba je u ČSOB dostupná za poplatek.

ČSOB dále umožňuje expresní ocenění bytu zdarma. Ostatní typy odhadů jsou již zpoplatněny. Ohledně dalších nákladů banka nevyžaduje poplatek za zpracování úvěrové žádosti, který je tak zdarma.