Jak již z názvu banky vyplývá, specializuje se tato výhradně na hypotéky. Je to umožněno samozřejmě i tím, že Hypoteční banka je součástí finanční skupiny ČSOB, což se projevuje mj. i ve správě běžných účtů či nabídce pojištění. Ale nyní více k podmínkám a specifikům produktů banky samotné.

Nabídka úrokové sazby je garantována po dobu 30 dní. Pokud by během této doby došlo ke zvýšení sazeb, platí stále nabídka v původní verzi.

Hypoteční banka si zakládá na rychlosti zpracování, proto rozjela projekty hypotekapowebu.cz a virtualnipobocka.cz, kde se naprostá většina úkonů nutných pro vyřízení úvěru děje on-line.

Banka nabízí expresní zpracování odhadu na byt do 5 mil. Kč zdarma. Za klienty rovněž zdarma obstárá výpis z katastru nemovitostí.

Pokud bude mít klient nemovitost s dostatečnou zástavní hodnotou, nemusí během její výstavby či rekonstrukce dokládat žádné faktury ani účtenky.

Minimální výše úvěru je 300 tis. Kč s tím, že splácet je možné až 40 let. O hypotéku může požádat jednotlivec nebo až 4 lidé ze dvou domácností.

V případě rekonstrukce či výstavby je možné dohodnutý úvěrový rámec zvýšit až o 20 % z původně dohodnuté výše.

Za předpokladu ručením nemovitostí v osobním vlastnictví je možné poskytnout hypotéku i na koupi družstevního bytu. Pomocí hypotéky je také možné vypořádat majetkové poměry nebo převést členská práva.

Doplňkovou část k hypotéce je možné použít na neočekávané výdaje a jiné účelové investice. Úroková sazba a splácení budou stejné jako u sjednané hypotéky. Doplňkovou část lze čerpat jednorázově nebo postupně, vždy ale maximálně do výše 20 % z aktuálně čerpané hypotéky. Doplňková část bude zajištěná nemovitostí stejně jako hypotéka.

Banka dále nabízí tzv. „Hypotéku bez poplatků“, která zbavuje nutnosti platit poplatky spojené s hypotékou a vše elegantně přepočítá do úrokové sazby. Není nutné se tak starat o úhradu každého jednotlivého poplatku a vše se strhává z účtu společně s měsíční splátkou. Tento produkt je poskytován pro úvěry s 3letou a vyšší fixací. Určitým problémem může být netransparentnost, kdy jsou jasně vyčíslené poplatky rozpuštěny do desetiny na úrokové sazbě.

Existuje možnost nechat si zpětně proplatit vlastní úspory již vložené do dané nemovitosti, a to v částce nad 1 880 000 Kč a až do 90 % výše hypotečního úvěru. Pokud by bylo požadováno proplacení nižší částky, lze využít Hypotéku na cokoliv (případně Neúčelový úvěru).

Hypotéka na pronájem slouží k pořízení si nemovitosti k pronájmu. Splátky hypotéky lze pokrýt z příjmů z nájemného, které v případě nákupu nemovitosti přechází na nového majitele. Realitní hypotéka je poskytována do 60 % hodnoty nemovitosti (u bytových domů až do 80 % hodnoty nemovitosti).