MONETA Money Bank navazuje na stabilitu a důvěryhodnost GE Money Bank a s novým názvem získala opravdovou, silnou a jednoznačně rozpoznatelnou identitu coby česká bankovní instituce. A jaká jsou specifika jí poskytovaných hypotečních produktů?

Hypotéku lze použít na koupi bytu (i družstevního), rodinného domu, rekreační chalupy nebo stavební parcely, rekonstrukci, výstavbu či dostavbu - při čerpání úvěru není nutné předkládat faktury, peníze jsou zaslány přímo na účet žadatele, vypořádání vlastnických vztahů k nemovitosti (společné jmění manželů, dědictví apod.), refinancování / splacení již dříve poskytnuté půjčky na bydlení. Proplácí se proinvestované náklady do nemovitosti až 3 roky zpětně.

O úvěr mohou požádat až 4 osoby. Banka půjčí od 300 tis. Kč do 90 % odhadní hodnoty zastavované nemovitosti. Čerpání musí být zahájeno do 12 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy.

Banka poskytuje zdarma zpracování hypotečního úvěru, vedení úvěrového účtu, pořízení odhadu nemovitosti a výpisu z katastru nemovitostí. V průběhu úrokového období je možné ročně bezplatně provádět mimořádné splátky až do 50 % výše úvěru, nejdříve po roce splácení a dále vždy za každých 6 měsíců 25 % výše úvěru. Je možné si zvolit mezi možností v průběhu trvání hypotéky využít snížení měsíční splátky a prodloužením splatnosti úvěru. O využití této služby lze požádat nejdříve po dvanácti řádně uhrazených měsíčních splátkách, a to dvakrát za dobu trvání úvěru za předpokladu, že takto prodloužená splatnost úvěru nepřekročí nejdelší možnou splatnost úvěru, tj. až 30 let.

Úroky z hypotéky jsou vypočítávány pouze z rozdílu mezi nesplacenou jistinou hypotéky a kreditním zůstatkem na běžném účtu. Čím více na běžném účtu tedy je, tím méně se platí na úrocích za hypotéku. Úspory je možné využít až do výše 20 % nesplacené jistiny hypotéky.

Klíčovým produktem je Pružná hypotéka. K ní lze získat Doplňkový úvěr, který lze využít na zařízení bytu, koupi auta či na cokoliv dalšího. Výše tohoto úvěru je od 100 tis. Kč do 900 tis. Kč s tím, že má vyšší úrokovou sazbu než samotná Pružná hypotéka.