Daň z nabytí nemovitosti 4% platí kupující

V listopadu 2016 proběhla novela zákona o dani z nabytí nemovitosti. Ta přenáší povinnost platit čtyřprocentní daň z nemovitosti plně na kupujícího

Praxe ukazuje, že banky budou brát daň jako součást hypotéky. Můžete do kupní smlouvy uvést, že v kupní ceně je zahrnuta i daň. Má to jeden háček, aby to mohlo být do hypotéky zahrnuto, je nutné aby cena nemovitosti nepřesáhla možné LTV (loan to value & poměr hypotéky vůči ceně nemovitosti). Tj. například, pokud máte cenu nemovitosti 2 mil, odhadce banky odhadne na 2 mil, vy budete chtít 90% LTV = 1 800 000 hypotéku, tak tam odhad nelze zahrnout, protože se dostáváte na strop maximální hypotéky. Pokud ale LTV bude nižší, je možné uvažovat o tom, že to do hypotéky budete moct zahrnout.

Vaší další povinností je podat daňové přiznání na Finanční úřad, a to do tří měsíců od vložení Zástavního práva na Katastr nemovitostí.

Touto novelou se mění možnost uplatnění osvobození od daně při prvním nabytí nového rodinného domu nebo bytové jednotky. Novými se ale budou rozumět pouze dokončené nebo užívané stavby, nikoliv domy či byty rozestavěné. S tím souvisí i počítání pětileté lhůty, během které je první úplatný převod osvobozen.

Posledních 10 let se specializuji na financování nemovitostí. Spolupracuji se všemi bankami a stavebními spořitelnami. Díky poptávce klientů jsem v roce 2019 rozšířila své služby o pojištění. Mému současnému podnikání předcházelo studium Andragogiky, práce v neziskovém sektoru a lidských zdrojích.
Komentáře