Na co si dát pozor při podpisu rezervační smlouvy

Podpis rezervační smlouvy je důležitým krokem při koupi nemovitosti. Je důležité být opatrný a dobře si přečíst všechny podmínky smlouvy, abyste se vyvarovali nežádoucím komplikacím.

Na co si dát pozor při podpisu rezervační smlouvy:

 1. Podrobný popis nemovitosti: Smlouva by měla obsahovat přesný popis nemovitosti, včetně velikosti, umístění, hranic pozemku a dalších důležitých charakteristik.
 2. Cena a platby: Smlouva by měla jasně stanovit kupní cenu nemovitosti a podmínky platby, včetně data, do kterého musíte uhradit rezervační zálohu a další částky.
 3. Podmínky rezervace: Zkontrolujte, jaké jsou podmínky rezervace a co se stane, pokud se rozhodnete nemovitost nekoupit. Mějte na paměti, že rezervační záloha může být ztracena, pokud se rozhodnete stáhnout.
  Když řešíte financování hypotékou, občas lidé rezervační smlouvu nepodepisují, nebo trvají na bodě, ve kterém chtějí mít uvedeno, že v případě že nebude hypotéka poskytnuta, bude jim rezervační poplatek vrácen (pokud tento text právě čte kolega realiťák, asi mě nebude mít rád:).
  Neschválení hypotéky může nastat z důvodů: a) nedostatečné bonity, b) negativní informace v bankovních či nebankovních registrech, c) odhad nepotvrdí kupní cenu. Nicméně pokud máte dobrého průvodce na hypotéku, tak body a) a b) se dají vyřešit ještě před podpisem rezervační smlouvy a eliminují se. Bod c) se dá řešit jiným odhadem v jiné bance. Nebo požádejte realitku, aby minimálně zanesla bod o nedostatečném odhadu do rezervační smlouvy, že v případě že odhad nepotvrdí kupní cenu, bude rezervační poplatek vrácen zpět. Pokud RK stanoví cenu korektně, odpovídající reálnu, nemusí mít tak velké obavy i v kontextu, že většinou není jedna možná financující banka…
 4. Předkupní právo: Zjistěte, zda rezervační smlouva obsahuje ustanovení o předkupním právu, které by mohlo omezit vaše možnosti prodeje nemovitosti jinému kupci.
 5. Termíny a lhůty: Sledujte termíny a lhůty uvedené ve smlouvě, jako je termín pro podpis konečné kupní smlouvy, termín předání nemovitosti a další důležité termíny. V případě, že nestíháte termín rezervační smlouvy, hlídejte si prodloužení smlouvy, které není nárokové, s předstihem. Obecně doporučuji stanovit termín 2 měsíce, navzdory tomu, že může být do 1 měsíce hotovo.
 6. Podmínky financování: Pokud plánujete financovat nákup hypotékou, zkontrolujte, zda smlouva obsahuje ustanovení o podmínkách financování a co se stane, pokud nedojde k získání hypotéky. Souvisí s bodem 3.
 7. Povinnosti prodávajícího: Smlouva by měla jasně určit povinnosti prodávajícího, včetně toho, co bude muset udělat před předáním nemovitosti. Nicméně toto se často ošetřuje až ve smlouvě kupní, která by již definovat měla.
 8. Rozsah oprav: Pokud budou provedeny nějaké opravy nebo úpravy na nemovitosti před předáním, mějte jasno v tom, jaké práce budou provedeny a kdo za ně bude platit. Stačí pak uvést v Kupní smlouvě.
 9. Daňové a právní záležitosti: Smlouva by měla obsahovat informace o daňových a právních aspektech transakce, včetně platby daně z nabytí nemovitosti.
 10. Stav nemovitosti: Zkontrolujte, zda je v smlouvě uveden stav nemovitosti a zda jsou zahrnuty veškeré známé vady.
 11. Zrušení smlouvy: Přečtěte si ustanovení o zrušení smlouvy a podmínky, za kterých můžete smlouvu zrušit, a co to znamená pro vaši rezervační zálohu.
 12. Právní poradenství: Vždy je vhodné konzultovat s právním poradcem nebo realitním makléřem, který vám může pomoci s vysvětlením a zajištěním, že smlouva je v souladu s vašimi zájmy a právními předpisy. Hypoteční poradce specialista vám také může pomoct, jelikož tento druh smluv potkává často. Důkladné přečtení a pochopení rezervační smlouvy vám pomůže vyhnout se potenciálním problémům a konfliktům v průběhu procesu nákupu nemovitosti.

Nákup nemovitosti a proč využívat služeb advokátní úschovy

Nákup nemovitosti je většinou jednou z největších finančních investic, kterou můžete v životě udělat, a je důležité provést tento proces pečlivě a zodpovědně. Využívání služeb advokátní úschovy, často nazývané také escrow služby, může být moudrým rozhodnutím při nákupu nemovitosti. Seriózní realitní kancelář vám tyto služby zahrne do služeb, které by pro vás měly být zdarma.

Několik důvodů, proč je toto opatření užitečné:

 1. Ochrana peněz
  Advokátní úschova slouží jako dočasný „holding“ účet, kam kupující vloží peníze určené na nákup nemovitosti. Tyto peníze jsou bezpečně uloženy až do okamžiku, kdy jsou splněny všechny podmínky kupní smlouvy. To chrání kupujícího před rizikem, že by peníze byly zneužity nebo že by nemovitost nebyla předána v souladu s dohodou.
 2. Kontrola procesu
  Advokátní úschova umožňuje advokátovi nebo specializovanému zprostředkovateli monitorovat celý proces transakce. To zahrnuje sledování splnění všech podmínek, včetně přezkoumání titulu nemovitosti a vyřízení všech potřebných dokumentů.
 3. Bezpečnost
  S escrow službou se snižuje riziko podvodu nebo nesprávného zacházení s finančními prostředky. Peníze jsou uloženy na důvěryhodném účtu, který je pod přísným dohledem.
 4. Zjednodušení procesu
  Advokátní úschova může také zjednodušit proces uzávěrky transakce. Protože zprostředkovatel sleduje a zajišťuje dodržení všech podmínek, proces předání nemovitosti a uzavření smlouvy může být hladší a efektivnější.
 5. Šetření času a stresu
  Nákup nemovitosti může být složitý a stresující proces. Využití escrow služby může ulehčit kupujícímu i prodávajícímu a umožnit jim soustředit se na další důležité aspekty transakce.

V některých zemích a jurisdikcích je advokátní úschova povinná, u nás je volitelná. Za sebe velmi doporučuji pro bezpečnost transakce, takovou službu využít. Pokud si nejste jisti, můžete si advokáta prověřit v advokátní komoře.

Co se hypotéky týče, některé banky připouští transakce i bez advokátní úschovy, nicméně se s tím běžně nesetkávám. Ad nabídka služeb realitních kanceláří, většinou jsou tyto služby zahrnuty v ceně transakce a služeb, které jsou součástí provize.

Jestliže nakupujete nemovitosti bez realitky třeba na bezralitky.cz (moje asi nejčastější zkušenosti je, že lidé vyhledávají na Sreality.cz), tak doporučuji si advokáta najmout, aby stranu prodávající i kupující vedl v rámci dokumentů někdo nestranný. Přeci jen, jedná se často o milióny, které si v rámci převodů zaslouží trochu bezpečí.

V rámci spolupráce, když řešíme hypotéku, je nedílnou součástí mé práce kontrola všech dokumentů, jak jsou nastavený termíny, platební podmínky a jiné. 

Na závěr mě napadá malý postřeh: vzít si hypotéku má někdy i tu výhodu, že je i v banky zájmu, mít nemovitost právně v pořádku, přece jen někdy pustí banka skoro „jen tak“ pár miliónů, 90 % z ceny je třeba hypotéka a klient se podílí „jen“ 10 % z kupní ceny;). Díky bankovnímu odhadu nemovitosti (který zajistím zdarma), máte tak další kontrolu, že je vše z vaší nemovitostí v pořádku.

Pokud vás zajímají bližší informace na téma hypotéky nebo nákupu nemovitosti, jsem tu pro vás:)

Lenka
lenka@lenkavagnerova.cz
Přečtete si zkušenosti spolupráce se mnou – reference

Každý máte jiný příběh a já jsem tu profesně i lidsky pro všechny, kdo moji pomoc potřebujete. Posledních 11 let se specializuji na financování nemovitostí, hypotéky, úvěry. Zajistím finance na koupi nemovitosti i bez dokládání příjmů nebo pokud jste čerstvě po insolvenci. Za moje služby nic neplatíte.
Komentáře