Životní pojištění a koronavir

Jak mohou plnit pojišťovny v případě s Covidem?  Většina pojišťoven plní, pokud klient onemocní. Neznamená ale, pokud máte stanovenou karanténu, či jen jste „jen“ doma, takto pojišťovna neplní. Nicméně výjimku, kdo bude v některých případech plnit, i když klient nebude nemocný, má zatím Kooperativa a Generali (viz. níže).

Obecně největší šance na plnění je z pracovní neschopnosti a případně z hospitalizace

U pracovní neschopnosti standardně plní po uplynutí karenční doby, záleží tedy na nastavení smlouvy. Další nejrychlejší a nejpravděpodobnější plnění je u dětí z rizika ošetřovného. Následuje smrt. Kdyby nemoc způsobila invaliditu, tak také by se mělo plnit.

V závažných nemocech nemá nikdo mezi vyjmenovanými nemocemi COVID-19.

Plnit mohou, pokud by nemoc způsobila nějakou jinou definovanou nemoc, například selhání plic, transplantace plic apod.

Samozřejmě pracovní neschopnost musíte mít v pojištění sjednanou od začátku.
V době, kdy byste potřebovali, aby pojišťovna plnila, nesmíte ale být v karenční době. Karenční dobu si sjednáváte vždy při založení pojištění. Znamená, že pojišťovna vám v případě pracovní neschopnosti nevyplácí denní dávku za všechny dny trvání nemoci, ale až ode dne sjednaného ve smlouvě. Lze nastavit už od 8. dne, ale ne v každé pojišťovně.

Generali říká, že plní i v případě nařízení karantény, musí být nařízena ošetřujícím lékařem, příslušnou hygienickou stanicí nebo vládou České republiky. To znamená, že se nebude jednat o situace, kdy pojištěný zůstává doma např. „pouze“ z nařízení zaměstnavatele nebo vlastního rozhodnutí. Nicméně mohou existovat vyjimky, kdy pojišťovna plnit nebude, pokud by byla karanténa pojištěnému nařízena v souvislosti s pobytem nebo cestou do země, regionu, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje necestovat.  Dá se říct, ze vyplácí peníze i za nařízené karantény u zatím zdravých klientů, a to i v případě nařízeného uzavření celých měst.

U ošetřovného v Kooperativě budou plnit osobě, která dítě ošetřuje a vznikne jí právo na ošetřovné podle § 39 odst. 1) zákona o nemocenském pojištění (= dítě do 10 let věku, protože 1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události, …“ .
V případě pracovní neschopnosti plní za dobu, na kterou byla orgánem ochrany veřejného zdraví nebo ošetřujícím lékařem nařízena karanténa. Tedy karanténu má nařízený člověk od lékaře či hygienické stanice, podmínkou je, že má vystavenu neschopenku.

Simplea pojišťovna díky garanci pojistného plnění 99 % plní v některých případech i pokud klient onemocní během čekací doby 2 měsíců (při sjednání pojištění je tzv čekací doba, je to takové ochranné pásmo, aby si lidé nezakládali životní pojištění účelově).

Nejhůře na trhu jsou na tom klienti ČSOB pojišťovny, která má v obecných výlukách epidemickou, či pandemickou nákazu. Prý ale řeší i takovéto případy zatím individuálně.

Zajímá vás nějaká otázka související s pojištěním?
Ozvěte se na lenka@lenkavagnerova.cz

(LeV)
(Část textu využita z informací Partners financial services, a.s.)

Každý máte jiný příběh a já jsem tu profesně i lidsky pro všechny, kdo moji pomoc potřebujete. Posledních 11 let se specializuji na financování nemovitostí, hypotéky, úvěry. Zajistím finance na koupi nemovitosti i bez dokládání příjmů nebo pokud jste čerstvě po insolvenci. Za moje služby nic neplatíte.
Komentáře