O d d l u ž e n í

Občas v našich životě může nastat ´zemětřesení´, dostanete se do složité finanční situace, máte více půjček, své závazky vůči věřitelům nejste schopni plnit, ocitáte se pod tlakem. Není to ostuda, ale vážnou otázkou je, jak se s novou situací vypořádat.  A pokud už taková situace nastala, řešte situaci dřív, než exekutor či jiná instance zabavením majetku.

Bohužel i díky inflaci, zvyšujícím se úrokovým sazbám, některým rodinám se zvýšily vícenásobně měsíční výdaje. Pokud příjmy rodiny klesly, může se jednat o vážný problém, kdy dochází k nesplácení závazků, třeba hypotéky. Vlastníte-li nemovitost, bývá vaší velkou výhodou.

Reálný případ klienta Karla

Karel a jeho žena byli mou inspirací k napsání článku.
Karel za posledních několik let podlehl nabídce „výhodných“ kreditek, kontokorentních úvěrů a půjček. Vždy řešil koupi něčeho nepodstatného, co, jak sám říkal, ani nepotřeboval, dodatečně připustil, že na finance není moc gramotný. Patřil mezi tzv spotřebitele nakupující bez rozmyslu. Výhodou i nevýhodou jeho počínání bylo, že tak činil za zády své manželky, která neměla tušení, že se nad nimi shlukují mračna.

Karlův dluh za 3 roky narostl na částku 1 250 000, jeho první půjčka byla kreditka 50 000. Jeho výplata byla nižší, než objem splátek, které musel každý měsíc platit. Jeho manželka nic o jeho dluzích netušila (pozn. když si berete hypotéku, tak jako manželé, pokud nemáte rozdělené SJM musíte dlužit spolu, u malých půjček to ale funguje jinak). Díky tomu, že nesplácel, nebo splácel pozdě a jen něco, ho začali věřitelé nahánět neodbytně, sic opodstatněně způsobem, že skončil na psychiatrii. Začala se skloňovat slova jako exekuce, zabavení majetku…
Až v této konečné fázi se to dozvěděla i manželka Eva, která se mě oslovila, zda nemám nápad, co s tím. Bála se, že přijde o střechu nad hlavou v dražbě, myslela si, že nemají už ve své moci svůj majetek, když už je manžel vedený jako dlužník.

Jelikož měli nemovitost, tak v jejich konkrétním případě jsme to vyřešili snadno tak, že prodali nemovitosti do družstva (až 80 % ceny lze získat na učet), získali tím peníze na vyplacení věřitelů. V bytě nadále bydlí, nic se pro ně nezměnilo. Svůj „dluh“ splácí družstvu formou měsíčního nájemného, které je rozložené až do 35 let, takže je splátka minimálně zatěžuje, zároveň „anuitu“ mohou doplatit kdykoli najednou. Po doplacení mohou převést zpátky do osobního vlastnictví.

„Každý máme právo na důstojný život a mým úkolem je v rámci vašich vstupů nebo představ vybrat co nejlepší možnou cestu.“

Pokud vlastníte nemovitost, dostali jste se do stavu, že vám hrozí exekuce nebo dokonce dražba, ještě stále je šance vyplatit a zachránit vaší nemovitost. Vyslechnu Váš problém a vyhodnotím situaci, navrhnu možná řešení.

Cest jak řešit, je více, ne každá nutně znamená, že prodáte střechu nad hlavou a budete se muset stěhovat. Peníze na cokoli se dají z vaší nemovitosti vytáhnout v určitých případech bez dokládání příjmu, a v jakémkoli věku. I nadále můžete bydlet ve svém.

Výkup nemovitosti

Někdy situaci může vyřešit rychlý výkup nemovitosti. Pokud o tom uvažujete, nechcete například čekat na prodej přes realitní kancelář, ozvěte se. Do pár dnů, i 48 hodin můžete mít peníze na svém účtu. Nic Vás to nestojí, vše bude zajištěno za vás, od zpracování nabídky na výkup, jednání, přípravu smluvní dokumentace, úhradu poplatků za ověření podpisů i úhradu poplatků za návrhy na vklad.

Družstevní financování

Jednou z možností je také prodat nemovitost v OV do družstva a splácet formou nájemného. Až 80 % z odhadu (finance v Kč) obdržíte na svůj účet. I nadále v nemovitosti bydlíte, kdykoli možný převod do OV. Více o této možnosti zde.

Insolvenční novela od 1.6.2019

Oddlužení bude umožněno těm, kteří dokážou splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 % svých dluhů. Dlužník by měl uhradit za pět let aspoň 30 % z dlužné částky. Pokud přes veškerou doložitelnou snahu dlužník nedokáže splatit 30 % dluhů během pěti let, bude o prominutí zbytku dluhů rozhodovat soud. Může se tedy stát, že dlužník bude pět let žít s minimem finančních prostředků a splácet dluhy, soud ale nakonec definitivní oddlužení zamítne a dlužník se znovu ocitne v exekuci.

Oddlužení pro důchodce či invalidy druhého a třetího stupně.
Senioři a lidé v invalidním důchodu patří mezi zranitelnou skupinu osob, která zpravidla nemá příležitost zvyšovat své příjmy. Těmto lidem bude umožněno oddlužit se již po třech letech, nebude se na ně však vztahovat podmínka splatit v daném čase alespoň 60 % dluhu.

Dlužník musí splácet nejméně 2178,-Kč. Musí prokázat, že má na splácení, jinak může nastat situace, že mu insolvence ani nebude přiznána.

 

Osobní bankrot

Zde je oddlužení řešením úpadku dlužníka, kdy dojde ke sjednocení dlužníkových dluhů, a k uspokojení věřitelů dochází podle toho zda je jejich pohledávka zajištěna či nikoliv. Věřitelé jejichž pohledávka je zajištěna jsou spokojeni zcela, věřitelé jejichž pohledávka zajištěna není jsou uspokojeni do jimi schválené výše a zbytek dluhů může být dlužníkovi odpuštěn.

Dlužník prostřednictvím advokátní kanceláře může dle insolvenčního zákona podat insolvenční návrh spolu s návrhem na povolení oddlužení, musí však naplňovat zákonem vyžadované znaky úpadku, přičemž je dlužník v úpadku, pokud má více věřitelů (nejméně dva), peněžité závazky, min 30 dnů po splatnosti, není schopen tyto závazky plnit. Jestliže nejsou splněny podmínky, vedou k tomu, že insolvenční soud návrh odmítne/ zamítne.

K návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby musí dlužník doložit seznam majetku a doklady k závazkům, doklady o příjmech za posledních 12 měsíců, pracovní smlouvu (důchodový výměr aj.), výpis z rejstříku trestů atd.

Oddlužení manželů

Manželé podávají opět prostřednictvím advokátní kanceláře, společný insolvenční návrh na oddlužení.
Do bezvýchodné situace v oblasti  financí se stále častěji dostávají nejen jednotlivci, ale celé rodiny. Manželé kteří již nestačí splácet své závazky, ať už je nabyli před uzavřením manželství nebo v době trvání manželství, mohou vyřešit svou situaci oddlužením tzv osobním bankrotem. Dluhy v manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů. Jestliže úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o závazek ve společném jmění manželů.

Orientační kalkulačka oddlužení

Kalkulačka oddlužení Vám pomůže zjistit, zda jste schopni splatit alespoň 30% z Vašich dluhů v následujících 5 letech a splníte tak tuto podmínku oddlužení. Kalkulačka oddlužení požaduje pouze nejzákladnější údaje – KALKULAČKA.

Přečtěte si metodiku výpočtu splátek oddlužení.

Kalkulátor splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře (se zpeněžením majetkové podstaty) má pouze informativní charakter a slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení. Nejedná se o závazný výpočet.

Je třeba upozornit, že od výsledné částky (tedy od měsíční částky pro oddlužení) je nutné odečítat:

  • odměnu insolvenčního správce – jednotlivec 750  Kč + DPH (= 907,5 Kč) / manželé 1.125 Kč + DPH (= 1.361,25 Kč)
  • náhradu hotových výdajů insolvenčního správce – jednotlivec 150 Kč + DPH (= 181,5 Kč) / manželé 225 Kč + DPH (= 272,25 Kč)

V případě jednotlivce je to tedy 1.089 Kč a v případě manželů 1.633,5 Kč měsíčně za každý započatý kalendářní měsíc od rozhodnutí o povolení oddlužení do skončení plnění splátkového kalendáře.

Výsledná částka, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů, je částka, která je k dispozici věřitelům dlužníka (podrobné informace naleznete v sekci Oddlužení). Kromě těchto nákladů musíte počítat s tím, že se v průběhu řízení vyskytnou další výdaje, které musí být uhrazeny z prostředků dlužníka – např. odměnu insolvenčnímu správci za přezkoumané pohledávky (250 Kč + DPH za každou přezkoumanou přihlášku pohledávky), zákonné výživné apod.  Navíc o tom, zda se bude oddlužení řešit plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty či zpeněžením majetkové podstaty, rozhodují věřitelé. Na základě výsledků zjištěných pomocí tohoto kalkulátoru nelze udělat jednoznačný závěr o tom, zda Váš návrh na povolení oddlužení bude či nebude soudem povolen a jakým způsobem se případně povolené oddlužení bude řešit. Výsledky získané využitím kalkulátoru nemohou nahradit konzultaci dalšího postupu řešení Vašeho problému s odborníky.
(pozn. autorky: odstavec Orientační kalkulačka oddlužení je převzata z justice.cz)

Přečtěte si reálné reference

💡 zkušenosti s Lenkou Vagnerovou💡
Pokud máte téma související s financemi, nemovitostmi, ozvěte se. Nabízím osobní a diskrétní přístup. Za dotaz nic nedáte, za moje služby nic neplatíte.
lenka@lenkavagnerova.cz
+420 720 029 255

 

 

 

Každý máte jiný příběh a já jsem tu profesně i lidsky pro všechny, kdo moji pomoc potřebujete. Posledních 11 let se specializuji na financování nemovitostí, hypotéky, úvěry. Zajistím finance na koupi nemovitosti i bez dokládání příjmů nebo pokud jste čerstvě po insolvenci. Za moje služby nic neplatíte.
Komentáře