Připravte se a ulovte zajímavou koupi nemovitosti

Dopředná hypotéka je hypotéka bez zástavy či bez vybrané nemovitosti. To znamená, že pokud potřebujete připravit peníze před lovem nemovitosti & nemáte ještě vybranou nemovitost, kterou byste mohli poskytnout bance jako zástavu, můžete si vzít hypotéku i bez zástavy a vybrané nemovitosti.

Zástava znamená, že banka půjčí do 80-90 % z potenciální ceny nemovitosti (zástavy, resp. jedná se o % z odhadu, který vyhotoví odhadce banky = většinou odhad roven kupní ceně). Vy se podílíte vlastními zdroji ve výši 10-20 %, nebo lze tyto vlastní zdroje nahradit jinou nemovitostí.

U tohoto druhu hypotéky se odhaduje potenciální výše hypotéky vůči hledané ceně nemovitosti, proto banka umožňuje až 20 % ze sjednané výše hypotéky nedočerpat. Tedy sjednáváme ´nastřelujeme´ hypotéku s jakousi rezervou.

Vzkaz pro lovce nemovitostí: mít schválenou hypotéku bez nemovitosti je jako mít peníze na účtu = budete na opravdovém lovu. Můžete lovit vhodnou nemovitost a přitom ještě neplatit žádné úroky nebo splátky.  Splácet začnete, až úlovek najdete. To není špatné, co?:)

Výhodou této hypotéky je, že pokud se rozhodnete si později koupit nemovitost, tak ta pak bude/může sloužit jako zástava. Během této doby, obvykle 2 až 3 roky, můžete hledat vhodnou nemovitost a neplatit žádné úroky nebo splátky.

Což může být výhodné, zejména pokud jsou ceny nemovitostí nyní nízké, protože si můžete půjčit peníze a hledat nemovitost = mít mnohem lepší pozici pro vyjednávání se stranou prodávající. Je to, jako byste drželi hotovost na běžném účtu, věřte, toto zní jako ´rajská hudba´ pro stranu prodávající, kteří často trpí obavou, že podepíší rezervaci a pak někomu hypotéku neschválí.

Píšu o tom také zde. 

Výhodou schválené hypotéky bez nemovitosti je, že proces získání hypotéky je rychlejší a jednodušší

Protože nemusíte poskytovat žádné podrobnosti o nemovitosti jako zástavě. To může být užitečné pro ty, kteří potřebují peníze rychle a nemají čas nebo zdroje na shánění podrobností o nemovitosti.

Se schválenou hypotékou v zádech můžete více spekulovat na cenu nemovitosti, je to nástroj, jak rychle jednat.

Podklady nutné k vyřízení hypotéky bez nemovitosti

K získání hypotéky je obvykle potřeba předložit několik důležitých podkladů, které mohou být požadovány různými bankami a finančními institucemi. Mezi tyto podklady patří:

  1. Doklad totožnosti – obvykle se vyžaduje platný průkaz totožnosti, jako je například občanský průkaz nebo cestovní pas.
  2. Potvrzení o příjmu na formuláři banky – banka bude chtít ověřit vaše příjmy, aby mohla posoudit, zda jste schopni splácet hypotéku. To může být výpis z účtu, potvrzení o příjmu od zaměstnavatele nebo daňové přiznání. Pokud ale příjem chodí do banky, kde si vedete učet a ta i tento produkt umí, nebudeme příjem dokládat papírově, pouze prohlašovat do žádosti o hypotéku.
    Banka může chtít ověřit, že jste zaměstnaní a jak dlouho jste v současném zaměstnání.
  3. Daňové přiznání – pokud podnikáte, banka může požadovat daňové přiznání z posledních několika let, aby ověřila vaše příjmy. Většinou dle výše hypotéky se předkládá jedno, max dvě poslední daňová přiznání.
  4. Informace o dalších závazcích co aktuálně splácíte – banka bude chtít znát vaše další závazky, jako jsou například jiné úvěry, kreditní karty nebo leasingové smlouvy.

Jak to funguje, když jsou teď vysoké úroky? Budu mít úrok někdy nižší?

Když si sjednáte hypotéku bez nemovitosti. Funguje to tak, že se sjedná fixace. Jelikož jsou v současné době úroky vysoko, tak bych doporučila max 3letou fixaci. Po 3 letech se mohou podmínky změnit.

Dobrou zprávou je, sjednáním hypotéky bez nemovitosti se podepíše úvěrová smlouva = máte peníze připraveny na koupi nemovitosti.

Nicméně podpisem/schválením hypotéky už běží 3letá fixace = ukrajujete ten současný špatný úrok, přitom nic nesplácíte!

Psychologicko-praktický kontext toho, proč akceptovat hypotéku s vyšším úrokem

V současné době se na mě obrací lidé, kterým byly sjednávány hypotéky v době, kdy byly úroky okolo 2 %. Někdy klienti, kteří byli tehdy na hraně s bonitou ale šli do toho. Díky novým fix podmínkám, které jim banky nabízí, protože jim končí fixace, se dostávají do situace, kde se jim splátka zvýší 2-3x tolik, což je pro rodinný rozpočet mnohdy fatální.

Psychologicko-praktický kontext je myšleno nadneseně z pohledu toho, že vy se ocitáte v opačné situaci, kdy při současném vysokém úroku dosáhnete někdy v pohodě na hypotéku, k tomu vyhodnotíte, že máte na splácení. V kontextu dalších let a změn fixací vám pak splátka muže spadnout na polovinu té, co se sjedná nyní. Nebudete mít opačný šok, který zažívají lidé nyní. Lidé, kteří znali jen úrok 1-2 % a měli v kontextu pouze na tuto splátku a díky tomu šli do hypotéky. Můžete patřit mezi klienty, kteří si budou sjednávat v době, kdy úroky vysoko, ale pak jednou spadnou % dolů, nově sjednáte třeba až 10leté fixace s nízkým úrokem.

Je dobré se na hypotéku  koukat v širším kontextu, protože je většinou na 30 let. I když si každý myslíme, že hypotéku doplatíme mimořádnými splátkami dřív, ne vždy se to ale podaří, protože na cestě životem do toho vstupují další a další faktory.

V kontextu 30 let splatnosti hypotéky vám banky podmínky změní tolikrát, že k tomu znovu dodávám – zamyslet se nad příležitostí nákupu nemovitosti i nyní nemusí být mimo logiku (vysoký úrok, ale nižší ceny nemovitostí).

Historický kontext vývoje cen nemovitostí

V historii lze pozorovat cykly vývoje cen nemovitostí, které se vyskytují jak celosvětově, tak i v různých regionech a zemích, včetně České republiky.

V posledních letech se v různých zemích a regionech vyskytovaly různé úrovně propadů cen nemovitostí. Například během globální finanční krize v letech 2008-2009 došlo k výraznému propadu cen nemovitostí v mnoha zemích světa, včetně Spojených států, Spojeného království, Španělska a Irsku. V těchto zemích se ceny nemovitostí snížily o více než 20% a v některých oblastech dokonce o více než 50%.

V poslední době v některých zemích, včetně Spojených států a Kanady, došlo k mírnému snížení růstu cen nemovitostí, ale celkově jsou ceny stále vysoké. V některých zemích, jako je například Německo, se ceny nemovitostí v posledních letech mírně zvýšily.

Trhy s nemovitostmi jsou ovlivňovány mnoha faktory, včetně makroekonomických podmínek, úrovně úvěrů, nabídky a poptávky po nemovitostech, legislativy a mnoha dalších faktorů.

Poslední krizí, která ovlivnila zastavila prodej a nárůst cen nemovitostí se stala válka na Ukrajině, o které se zmiňuji v přehledu významných krizí, které naši republiku potkaly od roku 1989, sametové revoluce.

Krize s dopady na ekonomiku po roce 1989

Ekonomická krize je jedna z fází hospodářské cyklu, která nastává, pokud ekonomický pokles trvá po dobu nejméně čtyři čtvrtletí. Kratší období nejméně (půlroční) se nazývá odborně recesí. Chápeme-li ekonomiku jako hospodaření, tj. nejen jako souhrn výsledků hospodaření, ale i jako proces jejich tvorby, potom ekonomickou krizí označujeme takový stav, kdy se proces tvorby hospodářských výsledků projevuje negativní společenskou situací.

1997 krize

V České republice se v roce 1990 po změně režimu začaly měnit vlastnické vztahy k nemovitostem a ceny bytů a domů se postupně zvyšovaly. V roce 1997 však došlo k ekonomické krizi a následně ke krachu české banky IPB, což vedlo k propadu cen nemovitostí o více než 20%.

V letech 2000 až 2008 ceny nemovitostí v ČR postupně rostly až do svého prvního vrcholu v roce 2008, kdy došlo k propadu trhu.

Pak v roce 2021 vystoupil na druhý vrchol, kdy byl realitní boom a nemovitosti se prodávaly/točily jako housky v krámě.

Ceny nemovitostí začaly znovu ochlazovat jako dopad války na Ukrajině v roce 2022.

V současné době nabídka převyšuje poptávku a nemovitosti se prodávají pouze pokud je dobře nastavená cenotvorba. Často se setkáváme s cenami o 10-20 % nižšími oproti roku 2021. Z tohoto důvodu, kdo má možnost nakoupit nemovitost za hotové má ideální příležitost si v roce 2023 koupit nemovitost za ceny, ve které už nikdo nedoufal.

Pokud hotovost nemáte, vyplatí se to i za cenu vyššího úroku, jelikož nemovitost v čase zhodnotíte.

2001 krize

Útoky 11. září 2001 v New Yorku měly obrovský dopad na celý svět a způsobily řadu následujících událostí, včetně ekonomické krize. Tento útok vedl k zásadnímu posílení bezpečnostních opatření a reforem v oblasti obrany, což mělo vliv na politiku mnoha zemí.

Ekonomická krize, která následovala po útocích, byla způsobena různými faktory, včetně nárůstu ropných cen, poklesu akciových trhů a nezdravého hospodaření mnoha finančních institucí. Tato krize měla negativní dopad na mnoho zemí včetně České republiky. V ČR například došlo ke zpomalení ekonomického růstu, ke zvýšení nezaměstnanosti a k poklesu objemu zahraničního obchodu.

Celkově lze říci, že útoky z 11. září 2001 a následná ekonomická krize měly obrovský dopad na celý svět, včetně České republiky, a staly se zlomovými okamžiky v nedávné historii.

2007 krize

Hypotéční krize v roce 2007 vznikla v důsledku několika faktorů. Jedním z hlavních důvodů bylo snižování úrokových sazeb v USA, což vedlo ke zvýšené poptávce po hypotékách a k růstu cen nemovitostí. Banky začaly poskytovat hypotéky na bydlení i lidem s nízkými příjmy a špatnou bonitou, takzvané subprime hypotéky. Tyto hypotéky byly spojovány do strukturovaných finančních produktů a následně prodávány investorům po celém světě.

Avšak v roce 2006 se začaly ceny nemovitostí v USA snižovat a lidé začali mít problémy s splácením svých hypoték. Banky se tak ocitly v situaci, kdy nemají dostatečné zajištění pro své půjčky. Následovala vlna bankrotů a restrukturalizací, což vedlo ke ztrátám pro investory po celém světě, kteří nakoupili strukturované finanční produkty.

V České republice se hypotéční krize projevila především v růstu úroků na hypotéky, což mělo negativní dopad na rodiny a firmy, které měly hypotéky či úvěry. Některé banky také musely řešit problémy s nesplácenými půjčkami.

Poté, co se krize dostala na vrchol v roce 2008, začaly centrální banky a vlády jednotlivých zemí přijímat opatření k záchraně finančního systému. Byly injektovány miliardy dolarů do bank, byly snižovány úrokové sazby.

krize 2019

Globální krize pandemie Covid-19 začala v roce 2019, kdy byl virus poprvé identifikován v čínském městě Wu-chan. Poté se rychle rozšířil po celém světě a vyvolal zdravotní krizi, která měla závažné dopady na světovou ekonomiku a společnost.

V současné době, v březnu 2023, krize pandemie Covid-19 stále pokračuje, ačkoli se situace v některých zemích zlepšuje díky rozsáhlým vakcinacím a dalším opatřením k prevenci šíření viru.

Co se týče dopadu na Českou republiku, pandemie měla výrazný dopad na hospodářství země, zdravotnictví a společnost jako celek. Vláda přijala opatření jako uzavření hranic, omezení cestování, uzavření škol a dalších veřejných institucí, aby snížila šíření viru. Tyto opatření měly vliv na hospodářskou situaci v zemi a vedly ke zvýšení nezaměstnanosti a poklesu HDP.

Kromě toho pandemie měla také vliv na zdravotnictví v České republice, zejména v období největšího nárůstu počtu nakažených, kdy byly nemocnice plné a personál byl vystaven vysokému riziku nákazy. Pandemie také vedla ke změnám v chování lidí, kdy se zvýšila pozornost věnovaná hygieně a sociální distanci. Celkově lze říci, že pandemie Covid-19 měla významný dopad na Českou republiku a na celý svět a její dopady budou pravděpodobně stále pociťovány i v budoucnosti.

V důsledku krize se také objevily některé strukturální změny v ekonomikách, jako je například urychlení digitální transformace a změny v nákupních návycích lidí. Tyto změny by mohly mít dlouhodobé dopady na ekonomiku a společnost jako celek.

V současné době se mnoho zemí snaží obnovit své ekonomiky a investovat do odolnosti proti budoucím krizím. Nicméně, zotavení z pandemie COVID-19 bude pravděpodobně dlouhodobý proces, který bude vyžadovat spolupráci a inovaci napříč sektory a země.

krize 2022

Ruská invaze na Ukrajinu neboli rusko-ukrajinská válka v Rusku pod legálním označením „speciální vojenská operace na Ukrajině“, je ozbrojený konflikt, který začal zrána 24. února 2022 ruským útokem na Ukrajinu. Jedná se o největší konflikt v Evropě od konce druhé světové války.

Válka na Ukrajině začala defacto už v roce 2014, kdy došlo k anexi Krymu Ruskou federací a následnému konfliktu v oblasti Donbasu mezi proruskými separatisty a ukrajinskou vládou.

Ekonomické dopady války na Českou republiku a Evropskou unii jsou značné. Jedním z hlavních dopadů je snížení obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem, které je důsledkem zavedení sankcí EU proti Rusku v reakci na jeho jednání na Ukrajině. Toto snížení obchodu má negativní dopad na evropské ekonomiky, včetně České republiky, která je závislá na dovozu zemního plynu a ropy z Ruska. Válka na Ukrajině také ovlivnila některé odvětví české ekonomiky, jako je například automobilový průmysl. Některé české automobilky, jako je Škoda Auto, mají v Rusku výrobní závody a prodejní sítě a snížení poptávky v této zemi může mít negativní dopad na jejich výsledky. Navíc, Evropská unie poskytuje finanční pomoc Ukrajině, aby pomohla stabilizovat její ekonomiku, což může mít dopad na evropské rozpočty. Celkově lze tedy říci, že válka na Ukrajině má významné ekonomické dopady na Českou republiku a Evropskou unii.

Jak dlouho bude válka na Ukrajině trvat, protože to závisí na mnoha faktorech, jako jsou politická jednání, vojenské akce a zahraniční intervence. Situace na Ukrajině je stále velmi napjatá a snahy o diplomatické řešení konfliktu se stále vynakládají.

Když se vrátím k původní myšlence, a to jsou nemovitosti a hypotéka. Zvažte, zda současný propad cen nemovitostí nevyužít ve svůj prospěch. Ať už hypotékou s nemovitostí, nebo hypotékou bez vybrané nemovitosti.

V praxi vidím, že klienti, kteří už mají schválenou hypotéku, mají cenný arsenál v ruce, stejně jako lidé, co mají hotovost a říkají si o významnou slevu po prohlídce. Chtějí jednat rychle a berou to jako svoji výhodu vůči lidem, kteří teprve o hypotéku jdou žádat. Když jim slevu nedá první nemovitost, řeknou si o slevu jinde. Ten kdo chce prodat, slevu poskytne, protože prodat chce.

Praxe ukazuje, že vše je velmi individuální, dají nakoupit velmi atraktivní nemovitosti, za zajímavé ceny. Ceny nemají mnohdy nic společného s tím, co vidíte na internetu, kde se někdy zkouší, co kdo unese. Ale jsou i nabídky, které už ceny zohlednily a cenotvorba je v pořádku.

Pro více informací o různých možnostech financování nemovitostí mě kontaktujte ideálně na mail lenka@lenkavagnerova.cz.

Přečtěte si zkušenosti mých klientů, Google recenze

Ať se Vám daří!
LeV

Každý máte jiný příběh a já jsem tu profesně i lidsky pro všechny, kdo moji pomoc potřebujete. Posledních 11 let se specializuji na financování nemovitostí, hypotéky, úvěry. Zajistím finance na koupi nemovitosti i bez dokládání příjmů nebo pokud jste čerstvě po insolvenci. Za moje služby nic neplatíte.
Komentáře